Бібліограф рекомендує

Законодавство України про довкілля: Посібник. - К.: Прецедент, 2006. - 144 с.
Батлук, В.А. Основи екології.- К.: Знання, 2007. - 519 с.
Атаманчук, П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / П. Атаманчук.- Безпека життєдіяльності. - К.: Центр учбової літератури, 2016.-276 с.
Мягченко, О. Безпека життєдіяльності людини та суспільства: Навч. посіб. / О. Мягченко.- К.: Центр учбової літератури, 2016.- 384 с.
Моделювання і прогнозування стану довкілля: Підручник / В. Лаврик,
В. Боголюбов та ін.- К.: «Академія», 2010.- 400 с.
Семиноженко, В.П. та ін. Енергія. Екологія. Мабутнє. - Х.: Прапор, 2003. - 464 с.
Українська екологічна енциклопедія. - К., 2006. - 808 с.
По земле, воде и воздуху оставляя следы за собой: [Экология] / М. Поживанов. - Колокол звонит по тебе. - К., 2014. - с. 205-225.
Акція Година Землі // Хрещатик.- 2017.- 14 бер.- С. 16.
Экологический рейтинг ( по областям Украины) // Фокус.- 2016.- №49.- с. 26-33.
Земля, вода и воздух или как украинцы живут в условиях экокатастрофы // 7Я.- 2016.- №49.- с. 4.
Семерак, О. Як запобігти екологічній катастрофі / О. Семерак // Уряд. кур'єр.- 2016.- 27 вер.- с. 4.
У світі відзначають День Землі // Урядовий кур’єр. - 2015. - 22 квітня.
Баликова, Н. На кліматичній конференції досягнуто історичної угоди (груд. 2015) / Н. Баликова // Голос України. - 2015. - 16 грудня.
Кривда, М. Аби зберегти природу, треба неухильно виконувати її закони / М.Кривда // Голос України.- 2016.- 6 січня.
Парникоза, И. Идея абсолютной заповедности – природоохранная концепция ХХ1 века:[Экология] // Страна знаний. - 2014. - № 4. - с. 27-31.